Familie van Luik uitgezonden naar Ecuador

22 november – 's-Gravenpolder

Gisteravond zijn Gertjan en Mieke van Luik met hun kinderen uitgezonden naar Ecuador. De uitzending vond plaats namens hun thuisgemeente ‘s-Gravenpolder. Omringd door gemeenteleden, familie, vrienden, bekenden en ZGG-betrokkenen gaven Gertjan en Mieke hun ja-woord, waardoor ze als zendingswerkers in Ecuador aan ZGG werden verbonden.

Bij de uitzending sprak ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het zendingsdeputaatschap, naar aanleiding van Jozua 1 vers 9: ‘Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.’ Vertrekken naar een zendingsveld brengt opzien met zich mee, zowel bij Gertjan en Mieke als bij hun kinderen. Sommige dingen zullen meevallen, maar er komen ook tegenvallers. Persoonlijk, in het gezinsleven, en in het werk dat in Ecuador ter hand genomen zal worden. ‘Heb Ik het u niet bevolen?’ zegt de Heere in deze tekst tot Jozua. ‘De HEERE, uw God, is met u alom.’ Deze woorden doen denken aan ‘Immanuël’. God zegt het niet alleen, maar in Zijn Zoon gaf Hij het ook.

Eerder in de dienst las de ouderling van dienst artikel 5 en 8 uit hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels. Ds. S. Maljaars, predikant van de gemeente, greep daar in de preek op terug. Hij sprak over Psalm 96 vers 2b: ‘Boodschapt Zijn heil van dag tot dag’, samengevat in Een opdracht om de goede boodschap te brengen. Dit werd uitgewerkt in 1) De inhoud en 2) De voortgang van deze boodschap. Als de Dordtse Leerregels in artikel 5 spreken over de belofte Gods voor alle volken en mensen tot wie God Zijn Evangelie zendt, gaat het over ‘boodschappen’. In het Oude Testament wordt dit grondwoord vaker gebruikt in de betekenis van ‘een goede boodschap brengen’. De inhoud van die boodschap is ‘Zijn heil’. Het is de Christus Zelf. Door Hem kan de Heilige Geest de boodschap toepassen aan het hart van zondaren. Hij geeft redding en verlossing, bij God vandaan. En dat dit ook werkelijk gebeuren zal, blijkt uit artikel 8 van de Leerregels.
De tekst geeft ook aan dat het boodschappen een voortgaande zaak is; dag na dag. Elke dag wankelen er mensen ter doding op deze wereld. Ze gaan verloren omdat ze het Heil niet kennen. Wat ligt er dan een klem op het zendingswerk. Het boodschappen van het Heil staat in rechtstreekse verbinding met de wederkomst: de laatste dag.

Door middel van een groet van het team in Ecuador werden Gertjan, Mieke, Gideon, Thirza, Ruth en Sifra hartelijk welkom geheten. Collega Aline van de Maat wees op de tekst ‘Hij Die u roept, is getrouw’. Dat geldt voor de reis met het vliegtuig naar Quito, maar ook in de tijd daarna, als Gertjan en Mieke het licht van het Evangelie mogen laten schijnen in de duisternis en verwarring onder de inwoners van Ecuador.

Na afloop van de dienst konden aanwezigen afscheid nemen van familie Van Luik. Op donderdag 23 november hopen zij naar Ecuador te vertrekken en zich voor hun taalstudie te vestigen in de hoofdstad Quito.

Heeft u de dienst gemist, of wilt u hem nogmaals luisteren? Klik hier voor de video- of audio-uitzending op kerkdienstgemist.nl.