Gemeente Buenas Nuevas in Ecuador geïnstitueerd

9 april – Woerden

Afgelopen zondag, 7 april 2024, is de gemeente Buenas Nuevas in Portoviejo (Ecuador) geïnstitueerd. Drie gemeenteleden zijn bevestigd in het ambt van ouderling of diaken, waardoor de gemeente voor het eerst een kerkenraad heeft. De broeders Valentín Velasquez en Yandri Veliz zijn bevestigd als ouderling. Broeder Ernesto Marcillo ontving het ambt van diaken. 

V.l.n.r.: ds. Jorge Chancay, Yandri Veliz, Valentín Velasquez, Ernesto Marcillo

Ds. Jorge Chancay uit Guayaquil preekte in de kerkdienst naar aanleiding van Lukas 16 vers 10-13. Hij benadrukte in de preek dat de drie broeders getrouwheid aan God verschuldigd zijn. Een les die uiteindelijk alle gemeenteleden geldt.

Nu de gemeente zelfstandig gaat functioneren onder leiding van de drie broeders, overhandigde Cristian Dekker, evangelist in Portoviejo, de sleutels van de kerk aan de kerkenraad.

Evangelist Steven Baan uit Machala schonk de gemeente namens het hele zendingsteam een nieuwe kanselbijbel.

De (zendings)gemeenten in Guayaquil, Quevedo en Machala gaven gemeente Buenas Nuevas ook een cadeau ter gelegenheid van de instituering. 

Cadeau van de zendingsgemeente in Machala

De dienst in Portoviejo brengt veel herinneringen boven. Twintig jaar zendingswerk is voorbijgegaan. Meerdere evangelisten hebben de gemeente gediend. Veel mensen zijn bereikt, maar worden inmiddels gemist omdat ze uit beeld zijn geraakt of overleden. Door alle zorgen en zonden heen is de instituering een mijlpaal vol vreugde en vooral veel dankbaarheid voor de trouwe zorg van de Heere.

De bijzondere dienst in Portoviejo trok veel belangstelling