GJRP houdt Generale Synode in Hubliki (Papoea)

17 oktober – Sentani, Papoea

Deze week wordt in Hubliki, in het binnenland van Papoea, de Generale Synode van de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP) gehouden. Namens de zending zijn ds. H.J. Agteresch en P. Eikelboom naar Papoea gereisd, terwijl ds. L. Blok het deputaatschap Buitenlandse Kerken vertegenwoordigt.

De GJRP houdt elke vijf jaar een synode. Deze wordt gecombineerd met een conferentie waar inhoudelijke onderwerpen worden besproken. Naar verwachting duren de conferentie en synode van vandaag tot en met vrijdag.
Aan de Nederlandse delegatie is gevraagd iets te zeggen over het functioneren van de Heidelbergse Catechismus in prediking en catechisatie. Bovendien is gevraagd hoe in Nederland de verschillende deputaatschappen aan geld komen om hun bovenplaatselijke werk te doen. Welke rol spelen de plaatselijke gemeenten en de gemeenteleden daarin?

Afgelopen zondag is ds. Blok voorgegaan in de Petra gemeente van de GJRP in Sentani. Ds. Agteresch bracht de groeten over namens de gemeenten van de zusterkerk in Nederland. In september was het precies andersom. Toen zijn afgevaardigden van de GJRP in Nederland op bezoek geweest voor het bijwonen van de Generale Synode.


Kerkgangers op weg naar de dienst in de GJRP van Sentani.


De gemeente van Sentani kerkt nu nog in het oude gebouw (rechts), maar verwacht in 2024 in de nieuwe kerk (links) samen te kunnen komen.

Synode en conferentie brengen voor de GJRP veel werk mee. Alleen al het vervoer van de afgevaardigden naar de synode en de deelnemers aan de conferentie vraagt veel organisatie. De gasten komen uit allerlei plaatsen in het binnenland en kunnen veelal alleen door de lucht in Hubliki komen.


De delegatie vertrekt vanuit Sentani naar Hubliki voor de Generale Synode.