Goede Vrijdag en Pasen 2021

1 april – Woerden

In het komende weekend herdenken we de heilsfeiten van Christus' dood en opstanding. Vandaag is daarom een meditatieve bijdrage gepubliceerd bij de Voorjaarsactie van 2021, 'Meer Bijbel voor de Mogofin'. Het Evangelie van het Kruis is immers de rijkdom waarmee ZGG werkers mag uitzenden over de wereld. 

Vorige week is een creatieve opdracht online gezet om met kinderen na te denken over de verbinding tussen Goede Vrijdag, Pasen en het zendingswerk. De tekst uit Mattheüs 27: 51a over het scheuren van het voorhangsel in de tempel is als uitgangspunt genomen. De achtergrondinformatie bij deze bijbelse gebeurtenis geeft aanleiding om met de kinderen in gesprek te gaan. Een mooie invulling voor het komende Paasweekend. Klik hier voor de creatieve opdracht.

We wensen u een gezegend weekend.

(Ons kantoor is gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag.)