Jaaroverzicht 2023 gepubliceerd

7 juni – Woerden

Het jaarverslag van ZGG over 2023 is vandaag op de website gepubliceerd. Ds. P.D. den Haan, secretaris van het deputaatschap voor de zending, begint het overzicht met een overdenking vanuit Lukas 24:47a. In het volbrachte werk van Christus ligt de zaligheid voor verloren zondaren. Daarom moet in Zijn Naam bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, onder alle volken. Uit het jaaroverzicht blijkt hoe in 2023 aan deze opdracht gestalte is gegeven op de zendingsvelden van ZGG. Daarnaast geeft het verslag inzicht in de financiële stand van zaken. De verantwoording van inkomsten en uitgaven kan steeds vergeleken worden met het jaar 2022. 

Op de zendingsdag op zaterdag 15 juni is een fraai vormgegeven publieksversie van het Jaaroverzicht beschikbaar voor geïnteresseerden. Van harte aanbevolen om kennis te nemen van een jaarlang zendingswerk door ZGG.