Jaarverslag 2021 gepubliceerd

16 juni – Woerden

Het jaarverslag van ZGG over 2021 is vandaag op de website gepubliceerd. Zendingswerk is Gods opdracht aan de kerk. Het is goed om terug te zien hoe in het voorbije jaar aan deze opdracht gestalte is gegeven. Naast een weergave van het jaar 2021 in woord en beeld is ruim aandacht voor de financiële stand van zaken. De verantwoording van inkomsten en uitgaven kan steeds vergeleken worden met het jaar 2020. 

Op de zendingsdag op zaterdag 18 juni is een fraai vormgegeven publieksversie van het Jaaroverzicht beschikbaar voor geïnteresseerden. Van harte aanbevolen om kennis te nemen van een jaarlang kerkelijk zendingswerk!