Opnieuw opleiding gestart bij ZGG

1 september – Woerden

Vandaag zijn Mariëlle Heidekamp en Wyneke van Horssen hun opleiding bij ZGG begonnen. Mariëlle is door het deputaatschap benoemd voor het zendingswerk in Guinee, Wyneke voor het zendingswerk in Cambodja. De start van de opleiding werd gemarkeerd met het ondertekenen van het opleidingscontract. 

Gedurende de voorbereidingstijd worden Mariëlle en Wyneke met allerlei aspecten van het zendingswerk geconfronteerd. Ze staan stil bij de zendingsopdracht in de Bijbel en het mandaat van ZGG, maar houden zich ook bezig met thema's als veiligheid, armoede en rijkdom, cultuurverschillen en taalstudie. Daarnaast is persoonlijke vorming onderdeel van de opleiding. 

We hopen op een goede en gezegende periode voor Mariëlle en Wyneke, die mag leiden tot hun uitzending.