Ontmoeting ZGG en de NRC

21 oktober – Accra

Deze week vindt een ontmoeting plaats tussen ZGG en de Nigeria Reformed Church (NRC). Volgende maand vergadert de Generale Synode van de zusterkerk. Vanwege veiligheid en strenge quarantaine-maatregelen is het bijwonen van de synode door een afvaardiging uit Nederland niet mogelijk. Toch vinden de NRC en ZGG het wenselijk om elkaar weer fysiek te ontmoeten. De NRC stuurt daarvoor drie leden van het moderamen van de NRC synode, namelijk rev. P. Nwuguru, rev. J. Ebeke en rev. I. Onwe. ZGG laat zich vertegenwoordigen door deputaat ds. W. Harinck en missioloog Jan-Kees Kooijman. De ontmoeting vindt plaats in een hotel in Accra, de hoofdstad van Ghana.

V.l.n.r.: rev. P. Nwuguru, ds. W. Harinck, rev. J. Ebeke, Jan-Kees Kooijman, rev. I. Onwe

Na anderhalf jaar COVID-pandemie en een aanval van Fulani-herders in het gebied van de NRC is er veel te bespreken. De Nigeriaanse predikanten delen de vele gebeurtenissen rond de Fulani-aanval en de impact van het coronavirus. De Nederlandse broeders vertellen op hun beurt hoe hetzelfde coronavirus de kerk in Nederland bezighoudt. Eensgezind en in alle openheid leggen de afgevaardigden hun zorgen rond maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op tafel, zowel die in Nigeria, als die in Nederland.

De gesprekken zijn intens, omdat er grote zorgen zijn en de gebeurtenissen diepe sporen nalaten. Toch vinden de broeders kracht in het tekstgedeelte waarover op dinsdagmorgen is gemediteerd uit Mattheüs 16 vers 18b: ‘… en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.’ De bedreigingen van de kerk zijn veel, maar Christus’ belofte is zeker. Hij is niet alleen het Fundament, maar ook de Bouwmeester van Zijn Kerk. Al het aardse, zowel in Nigeria als in Nederland, ja, over heel de wereld, zal uiteindelijk het onderspit delven.