Opleiding Ad en Ilse de Pater gestart

5 september – Woerden

Vanmiddag zijn Ad en Ilse de Pater gestart met hun opleiding bij ZGG!

In juni 2023 werd Ad benoemd als theologisch docent/toeruster voor Albanië. Vanwege eerdere uitzendingen van familie De Pater volgen Ad en Ilse nu een verkort opleidingstraject voordat ze naar Albanië worden uitgezonden. Natuurlijk gaat de opleidingsperiode ook samen met het leren kennen van de collega's op het zendingsbureau en daarvoor biedt een gezamenlijk koffiemoment goede gelegenheid. 

De start van de opleiding betekent voor Ad en Ilse ook het begin van afscheid nemen. Steunt u hen in uw gebed?