Opleiding Maarten en Gerdineke Baan gestart

5 januari – Woerden

Maarten en Gerdineke Baan zijn gestart met hun opleiding bij ZGG!

In oktober 2020 werd Maarten benoemd als evangelist in Guinee (Coliah). Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG, is verantwoordelijk voor de interne opleiding; managementassistente Anneke van de Hoef assisteert bij allerlei praktische zaken. De opleiding zal acht maanden duren en gaat meteen gepaard met het leren van Frans. Na de opleiding bij ZGG wordt de studie Frans nog een schooljaar intensief voortgezet in Frankrijk, waarna uitzending naar Guinee kan volgen. 

Maarten en Gerdineke gaan dus een flink opleidingstraject tegemoet, met grote veranderingen in het vooruitzicht. Steunt u hen in uw gebeden om een goede opleidingstijd en voorspoedige uitzending?