Opnieuw toelating tot predikantsopleiding Ecuador

9 november – Woerden

Tijdens een extra bezoek door het deputaatschap aan Ecuador zijn Javier Chancay (1989) en Yandri Veliz (1986) deze week toegelaten tot de opleiding tot predikant.
Javier Chancay is getrouwd met Melina en zij hebben een dochter. Het gezin Chancay woont in Guayaquil. Javier Chancay is ouderling in de gemeente El Amparo.
Yandri Veliz is gehuwd met Gema. Het echtpaar heeft twee zonen en een dochter. Zij wonen in Portoviejo. Yandri Veliz is lid van het kerkelijk comité en geeft catechisatie in de zendingsgemeente Buenas Nuevas.
De toelating van de broeders Chancay en Veliz betekent dat ds. Jorge Chancay er twee Ecuadoraanse ambtsbroeders bij krijgt. 

ZGG werkt in Ecuador toe naar gemeentevorming. De gemeente El Amparo (Guayaquil) is geïnstitueerd en hetzelfde wordt voor de gemeente Buenas Nuevas (Portoviejo) nagestreefd. De gemeenten in Machala en Quevedo en het zendingswerk dat binnenkort in Manta begint, zijn nog niet zover.

Het doel van het zendingswerk in Ecuador is dat onder de zegen van de HEERE een kerkverband ontstaat. We hopen dat het toelaten van deze broeders daaraan bijdraagt.

Javier Chancay met zijn vrouw Melina en hun dochter

Yandri Veliz met zijn vrouw Gema en hun dochtertje