Overlijden dhr. Gert Nieuwenhuis

3 februari – Woerden

Zending Gereformeerde Gemeenten heeft met ontroering kennis genomen van het bericht dat de heer Gert Nieuwenhuis is overleden. In 1972 werden hij en zijn vrouw aangenomen voor het zendingswerk in Igede (Nigeria). Na het krijgen van een visum kon het jonge gezin in 1974 uitgezonden worden.
Vanaf 1980 tot zijn pensionering in 2006 gaf Nieuwenhuis als algemeen secretaris leiding aan het zendingsbureau. Hij heeft voor de uitbouw van het zendingswerk en het bureau veel betekend. Reizen en netwerken, hartelijke ontmoetingen met mensen van allerlei culturen en met uiteenlopende kerkelijke achtergronden kenmerkten zijn functioneren. Na oriëntatiereizen en in rapportages adviseerde hij het deputaatschap over de opening van nieuwe zendingsterreinen.

Veel oud-zendingswerkers en nog enkele van de huidige uitgezondenen herinneren zich Gert als een gedreven en betrokken zendingsman bij wie de voortgang van de komst van Gods Koninkrijk en de nood van mensen op het hart gebonden was.
Bij al zijn arbeid voor de zending heeft zijn vrouw Roelie hem altijd royaal en wijs gesteund. We denken met dankbaarheid aan de inzet van beiden voor het zendingswerk. We wensen de familie de nabijheid en ondersteuning van de Heere toe bij dit verlies.