Overlijden dominee M. Nekwek

10 augustus – Woerden

Op 6 augustus 2021 ontving ZGG bericht van het overlijden van dominee M. Nekwek. Dominee Nekwek behoorde tot de eerste generatie predikanten van onze zusterkerk op Papoea en heeft veel voor de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP) betekend. Op verschillende manieren heeft hij zijn gaven en talenten mogen besteden tot eer van God en welzijn van de gemeenten op Papoea. Zo maakte hij onder andere vanaf 1994-2012 als voorzitter deel uit van het moderamen van de Generale Synode van de GJRP. Daarnaast was hij sinds 2010 als rector verbonden aan de theologische hogeschool in Wamena. Gedurende zijn leven diende hij eveneens als gemeentepredikant. Dominee Nekwek werd 56 jaar oud.

ZGG is geraakt door dit overlijdensbericht en heeft haar medeleven betuigd. Wij vragen u de bedroefde familieleden en onze zusterkerk te gedenken in uw gebeden.