Pabo-studenten verdiepen zich in zending

7 december – Gouda

Vandaag verdiept een groep pabo-studenten van Driestar Hogeschool in Gouda zich in zendingswerk. In het kader van internationalisering verzorgt ZGG voor hen een kennismakingsmodule. De studenten denken na over het bijbelse spreken over de volken, over de zendingsopdracht en over roeping en uitzending. Ook maken ze kennis met de zendingsvelden en -werkers van ZGG en met de taak van de Onderwijs Voorlichtings Commissie (OVC).

Volgende week krijgt de module een vervolg. Dan wordt ingezoomd op kerkelijk zendingswerk, op zendingsmotieven in de gereformeerde geloofsleer en op de uitdaging van Evangelieverkondiging in geheel andere culturen.

Naast de twee bijeenkomsten gaan de studenten ook aan de slag. Ze kunnen kiezen voor een theoretische of praktische verwerkingsopdracht. De theoretische verwerking is een essay over de verhouding tussen de Zender en het zendingswerk. De praktische opdracht bestaat uit het ontwerpen en geven van een les over zending op een basisschool.

De module is een alternatieve invulling voor internationalisering vanwege de coronabeperkingen op reizen naar het buitenland.