Paulus en Kinderkrant september online

3 september – Woerden

De Paulus van september is verschenen! De cover lijkt misschien wel een Koers-kamp, of een activiteit met de jeugdvereniging. Dat laatste klopt inderdaad. Jongeren uit Albanië doen soms als club ook een ontspannend uitstapje met elkaar. En daar horen natuurlijk dit soort fotomomentjes bij!

Maar binnen het werk van ZGG passen ook de serieuze 'uitstapjes'. Het hoofdartikel in deze Paulus gaat over de waarde van visitatiebezoeken aan de zendingsvelden. Dit zijn bepaald geen vakantietripjes voor de visitatoren, maar belangrijke momenten voor de voortgang van het zendingswerk. Bekijk het artikel en heel de Paulus digitaal: klik hier

De Kinderkrant gaat dit keer over 'Cultuurblunders'. Het wonen in een ander land en het spreken in een nieuwe taal levert nogal eens gekke situaties op. Maar net zo goed kun je rare dingen doen als je voor verlof in Nederland komt. Er zit dit keer ook een leuke quiz in de Kinderkrant! We dagen je graag uit, dus: het is weer tijd voor een bezoekje aan de digitale kinderkrant