Paulus maart online | rectificatie

10 maart – Woerden

Op deze pagina vindt u het maartnummer van Paulus. Allerlei facetten van het zendingswerk worden belicht. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van rooms-katholicisme op het leven en werken in Ecuador, aan de trek naar de stad in Papoea, Albanië en Cambodja en aan heidense begrafenisrituelen in onze zusterkerk in Nigeria. De Kinderkrant zet de hulpdiensten op zendingsvelden in het zonnetje. En u vindt in dit nummer ook een terugblik op de financiële situatie van ZGG in het jaar 2019. Mocht u dus niet kunnen wachten op de papieren Paulus, raadpleegt u hem gerust digitaal!

Helaas hebben we op pagina 5 en 9 een vreemdsoortig letterteken zien staan in de gedrukte Paulus. Navraag leerde ons dat deze fout is ontstaan in de techniek bij de overdracht van de drukproef naar de drukker. Heel jammer, vooral omdat het rare tekentje ook in het mailadres van een gemotiveerd PZC-lid staat, waar u informatie kunt opvragen voor stadswandelingen in Delft. Het juiste mailadres eindigt op @gmail.com. Het gedeelte voor het @-teken is wel correct. Hopelijk kunt u op deze manier toch het juiste mailadres gebruiken.

Ten slotte: we publiceren sinds kort de Kinderkrant van Paulus ook op onze website. Klik hier om toegang te krijgen tot deze pagina.