Presentatiebijeenkomst in Garama (Guinee)

13 oktober – Woerden

Woensdag 14 oktober vindt in Garama (Guinee) de presentatie van de vertaling van het boek Leviticus plaats. De kenniszoekers zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Deze mensen hebben alfabetiseringsonderwijs gevolgd en komen normaalgesproken eens per maand bijeen in Garama.
Voor de gelegenheid zijn ook de oude mannen uit het dorp gevraagd. Zij hebben een gezaghebbende rol in Garama en hun aanwezigheid is dus een eer.
Daarnaast zijn natuurlijk alle betrokkenen bij de vertaling welkom bij de presentatie. Denk aan de vertalers, de terugvertalers en de resonansgroep. (De resonansgroep heeft de eerste vertaling aangehoord en er reactie op gegeven, waarna de vertaling verbeterd en aangepast kon worden.)

Hoe ziet zo’n bijeenkomst eruit? Peter de Niet, begeleider van het bijbelvertaalwerk in het Mogofin: ‘De leider van de kenniszoekers zal iedereen welkom heten, waarna ik een toespraak houd. Ik bedank alle betrokkenen bij de vertaling van Leviticus. Daarna ga ik in op de plaats van het boek Leviticus binnen de vijf boeken van Mozes. In Leviticus worden veel wetten en leefregels beschreven. Ik ga er een tekst uithalen die daar licht op werpt: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig’ (naar Lev. 19: 2). Heilig leven begint bij de heiligheid van God, Die een volk verkiest en afzondert.’

Naast de vertaling van het bijbelboek Leviticus presenteert Peter ook een begeleidend boekje waarin met behulp van veel beeldmateriaal uitleg wordt gegeven over de tabernakel en de verschillende offers. ‘Ik behandel in mijn toespraak dan vooral het zondoffer. Dat offer verwijst immers in het bijzonder naar het werk van Christus, waar ik voorzichtig iets van zal laten doorschemeren met enkele teksten uit de brief aan de Hebreeën.’

Peter de Niet legt de laatste hand aan het materiaal voor de bijeenkomst

Peter is, samen met zijn vrouw Ineke, de laatste weken druk geweest met het laten inspreken van het begeleidende boekje voor verspreiding via Bluetooth en SD-kaartjes. Hij is van plan een stukje te laten horen tijdens de bijeenkomst, zodat mensen het audiomateriaal zullen downloaden of kopen voor hun eigen telefoon. Daarnaast hebben ze een aantal hoofdstukken van het vertaalde bijbelboek in Arabisch schrift gepubliceerd. Op die manier kan elke bezoeker van de presentatie iets van zijn gading meenemen: het vertaalde Leviticusboek in Mogofin (Latijns schrift), een deel ervan in Mogofin (Arabisch schrift), het begeleidende boekje met platen in het Mogofin (Latijns schrift) of het audiomateriaal van het begeleidende boekje bij Leviticus.

We hopen op een zegenrijke bijeenkomst, waarin Gods Woord klinkt, en de Christus verkondigd wordt.

Ineke de Niet bewerkt het nieuwe audiomateriaal