Terugblik op uitzenddienst Aline van de Maat

17 oktober – Woerden

Afgelopen dinsdag vond de uitzenddienst van Aline van de Maat plaats. Ds. W. Visscher preekte over Johannes 15: 5b: “… die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.” Hij sprak in zijn preek over het geheim uit dat elke zendingswerker meedraagt. Dit geheim in dienst van de zending werkte hij vervolgens uit vanuit de drie onderdelen van de tekst:

a. het komt aan op het uitgaan en leven in gemeenschap met de Heere Jezus;
b. er zal op het uitdragen van het Evangelie vrucht komen, veel vrucht, dit kan lange(re) tijd duren, maar de vrucht komt;
c. het onderwijs aan de zendingswerker, namelijk om dichtbij en in afhankelijkheid van de Heere te leven en te werken.

Ds. G.W.S. Mulder verrichtte namens het deputaatschap de uitzending en nam Mattheüs 21: 16 en Psalm 8: 3a als uitgangspunt. Dit in relatie met het werk onder kinderen en jongeren dat Aline hoopt te gaan doen.  Zo troffen de mentor en leerling van ‘vroeger’ elkaar in deze uitzenddienst. Na de dienst zong het jongerenkoor Chénanja verschillende verzen uit Psalm 84 toe. Daarna konden de vele aanwezigen Aline de hand schudden en was er ruime tijd voor ontmoeting.