Terugblik uitzenddienst Carolien Geluk

26 juni – Zeist

Op dinsdagavond 25 juni werd Carolien Geluk uitgezonden als kinder-, jeugd- en vrouwenwerker naar Albanië. De uitzenddienst vond plaats in de Gereformeerde Gemeente van Zeist, de thuisgemeente van Carolien. Ds. J.J. van Eckeveld bediende het Woord vanuit 2 Timotheüs 2: 9b: Het Woord Gods is niet gebonden. Aan dit thema koppelde hij twee gedachten: 1) Er komt veel tegenop, maar… 2) Het Woord houdt zijn kracht.
Paulus schrijft deze brief aan Timotheüs vanuit de gevangenis in Rome, alwaar hij door keizer Nero ‘monddood’ is gemaakt. Maar schriftelijk is hij nog wel in de gelegenheid om Timotheüs te bemoedigen vanuit zijn eigen ervaring: mensen kunnen binden, doen lijden en in verdrukking brengen, maar Gods Woord blijft ongebonden. Het Evangelie gaat zijn vrije loop. Die boodschap is ook anno 2019 actueel voor zendingswerkers. En daarom is uitgaan voor de zending een prachtige taak.

Na de prediking verrichtte ds. W. Harinck de uitzending. Nadat Carolien haar ja-woord had uitgesproken, las hij een warme teamgroet vanuit Albanië voor. Ook wees hij Carolien op het feit dat God de Zender van zendingswerkers is, naar aanleiding van Johannes 15: 16: Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.

Diaken T.A. van den Berg sprak Carolien nog toe namens kerkenraad, gemeente, PZC en TFC. Na de dienst maakten de bezoekers van de uitzenddienst van de gelegenheid gebruik om afscheid van Carolien te nemen. Op 26 juni is Carolien naar Albanië vertrokken.