Terugblik uitzenddienst familie Baan

3 juli – Utrecht

Op dinsdagavond 2 juli 2019 werden Steven en Karine Baan uitgezonden vanuit de gemeente van Utrecht. De dienst vond plaats in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Houten en werd geleid door ds. W. Harinck, predikant van de gemeente. Hij bediende het Woord uit Handelingen 13: 4b Zij dan uitgezonden zijnde van den Heiligen Geest… en 48 Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.
Het thema van de preek was: ‘Zending door Woord en Geest’. In de preek wees ds. Harinck in de eerste gedachte (de uitzending) op het feit dat zendingswerk het werk van de Koning is. Het is Zijn opdracht dat mensen uitgaan. Zijn Geest maakt daartoe gewillig. In de tweede gedachte (de uitwerking) wees hij erop dat ook de uitwerking die de prediking van het Woord heeft het werk van God is. Dat is een grote bemoediging voor het zendingswerk. 

De uitzending werd verricht door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het zendingsdeputaatschap. Nadat Steven en Karine de vragen met ‘ja’ beantwoord hadden, sprak hij hen toe en gaf hen de zegenwens uit Jozua 1: 9 mee: Heb Ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat. Na afloop van de dienst namen velen persoonlijk afscheid van familie Baan. 

Steven zal, na een periode van taalstudie in Quito, als evangelist aan het werk gaan in de gemeente van Machala. Op dit moment werkt daar Jan-Henry Seppenwoolde, tevens uitgezonden vanuit de gemeente van Utrecht. Seppenwoolde zal in 2020 repatriëren.