Terugblik uitzenddienst Wyneke van Horssen

22 februari – Woerden

Op 21 februari 2022 is Wyneke van Horssen uitgezonden voor het zendingswerk in Cambodja. De uitzenddienst vond plaats in de Bethelkerk van de gereformeerde gemeente Rotterdam-Zuidwijk. Ds. G.J. Baan, predikant van de gemeente, leidde de dienst. In de prediking over de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron stond hij in het bijzonder stil bij Johannes 4 vers 4: 'En Hij moest door Samaria gaan.' Bij deze bron moest Jezus een zondares toebrengen tot degenen die zalig worden. Nog steeds gebeurt dat, onder meer door de verkondiging van het Evangelie over heel de wereld.

Na de prediking verrichtte ds. G.W.S. Mulder als voorzitter van het zendingsdeputaatschap de uitzending. Nadat Wyneke haar ja-woord uitsprak, gaf ds. Mulder haar Mattheüs 10 vers 32 mee: 'Een iegelijk dan die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.' Uitgaan in zendingsdienst is een grote vreugde, maar geeft ook zeker tegenstand. De tekst maakt duidelijk dat de Heere bij een ieder is die voor Hem uitkomt en leeft naar Zijn Woord. Ook als smaad en tegenwerking wordt ervaren. De woorden van ds. Mulder werden bevestigd bij het toezingen van Wyneke met Psalm 121 vers 4: 'De Heer' zal u steeds gadeslaan.'

Wyneke hoopt op woensdag 23 februari naar Cambodja te vertrekken.

De uitzenddienst is terug te kijken op het YouTube-kanaal van de gereformeerde gemeente Rotterdam-Zuidwijk.