Terugblik Zeeuwse en Flakkeese zendingsmiddag 2023

13 november – Woerden

Op 11 november werd in de Ter Hoogekerk in Middelburg de 61e Zeeuwse en Flakkeese zendingsmiddag gehouden.

Ds. S. Maljaars, zendingsdeputaat, opent de middag aan de hand van Psalm 22 vers 29a: ‘Want het Koninkrijk is des HEEREN’. Ds. Maljaars: ‘Omdat het Koninkrijk van de HEERE is, gaan heidenen aanbidden.’ De Verbondsgod zorgt er Zelf voor dat het Koninkrijk wordt uitgebreid. Het is een krachtig woord. Om mensen aan Gods voeten te brengen is kracht nodig. God ís krachtig. Hij kan de aarde laten bewegen. Ds. Maljaars maakte dit kortgeleden mee in Ecuador. Dit moet ook gebeuren in een mensenhart: dat moet door God aangeraakt, bewogen worden. Er ligt ook hoop in deze tekst. Psalm 22 is een Psalm met perspectief. ‘Er zullen er altijd zijn die God dienen. Ook op de zendingsvelden. Ze mogen dienen tot het Koninkrijk vol is. Want van Hem is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.’

Ds. M. Blok, ook zendingsdeputaat, mag dit jaar de opbrengst van de inzameling van oudpapier in Zeeland en op Flakkee onthullen. Kinderen uit groep 8 van de Eben-Haëzerschool in Oostkapelle stellen de dominee vragen. ‘Hoeveel dochters had Laban?’ ‘Hoeveel geboden horen we elke zondag in de kerk voorlezen?’ Elke vraag heeft een cijfer als antwoord. Alle cijfers naast elkaar vormen het bedrag dat is opgehaald. De kinderen in de kerk mogen dominee Blok een handje helpen door hun hand op te steken als zij een antwoord weten. Wanneer alle cijfers zijn onthuld, moeten nog twee getallen verwisseld worden. Door twee psalmregels te spelen, laat de organist weten om welke twee cijfers het gaat. Nadat ook dit raadsel is opgelost, wordt een totaalbedrag van € 230.183,10 zichtbaar, bestemd voor het zendingswerk in gesloten gebieden. Ds. Blok dankt alle betrokken vrijwilligers hartelijk voor al hun inzet ten bate van het zendingswerk. Ook noemt hij de opbrengsten van de kringloopwinkels in Middelburg en Goes en van oude metalen. Tot slot kondigt hij het nieuwe doel voor het oudpapier aan: nieuwe zendingsposten in Albanië en Ecuador.

‘Heb ik God lief?’ Over deze vraag laat Hans van Belzen alle aanwezige kinderen nadenken. Hij vertelt een verhaal over Martha uit Nederland en Maria uit een zendingsland.

Marlies ten Voorde, zendingswerker in Guinee, legt uit wat pionierszendingswerk in haar woonplaats Coliah betekent. Het gaat over samen leven met de mensen. ‘Ons hele leven moeten we de Bijbel voorleven en doorgeven.’ Marlies vertelt: ‘Je kunt het vergelijken met het werk van een boer die graan, of zoals bij ons in Guinee, pinda’s, zaait. Eerst moet hij de akker schoonmaken, dat betekent de stenen weghalen.’ Aan de hand van verschillende ontmoetingen schetst Marlies hoe de boodschap van het Evangelie door de invloed van de islam en natuurgodsdienst door dorpsbewoners soms op een heel andere wijze wordt geïnterpreteerd. Ze geeft een voorbeeld: ‘Het is alsof je uit wilt leggen hoe een vierkant eruitziet, terwijl iemand anders alleen maar een cirkel kent en nog nooit een rechthoek heeft gezien. Dat valt niet mee. Ik kan het proberen uit te leggen, maar de Heilige Geest moet het hart openen.’ Marlies roept de kinderen op om te bidden om het licht van de Heilige Geest.

Ds. Blok blikt kort terug op de middag en sluit het programma af met gebed.