Toelating tot de predikantsopleiding in Ecuador

3 oktober – Woerden

In de tweede helft van september is een visitatiebezoek aan Ecuador gebracht. Tijdens dat bezoek is Jorge Luis Chancay Mieles (1979) toegelaten tot de tweede fase van de theologische opleiding. Bij een positief besluit aan het einde van deze opleiding zal hij tot predikant bevestigd kunnen worden. Bovendien is Dani Alfonso Alava Arteaga (1978) toegelaten om opgeleid te worden als evangelist. Hij zal na deze opleiding uitgezonden kunnen worden om als pionierswerker een nieuwe gemeente te stichten. 

Jorge Chancay en Dani Alava zijn lid van de zendingsgemeente El Amparo in Guayaquil. Zij hebben de eerste fase, een vierjarige theologische opleiding in deeltijd, achter de rug. Daarnaast hebben deze broeders lange tijd in het kerkcomité de gemeente El Amparo gediend. Ook hebben zij regelmatig de evangelisten waargenomen op andere plaatsen waar ZGG zendingswerk verricht. 

Het is voor het zendingswerk in Ecuador een mijlpaal dat er nu broeders uit de zendingsgemeenten opgeleid zullen worden tot predikant en evangelist. Toen het nieuws zondagmorgen bekend werd in de verschillende Ecuadoraanse zendingsgemeenten is hier positief door de leden op gereageerd.

Het doel van het zendingswerk door onze gemeenten in Ecuador is dat er zelfstandige gemeenten ontstaan gefundeerd op Gods Woord, met een prediking in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften. We hopen dat het toelaten van deze broeders daaraan zal bijdragen.