Toelating tot predikantsopleiding Albanië

19 oktober – Woerden

Tijdens een visitatiebezoek door het deputaatschap aan Albanië is Klement Rizallaraj (1977) toegelaten tot het volgen van de opleiding tot predikant. Sinds enkele jaren is Klement evangelist van de zendingsgemeente in Delvinë. Na afronding van de opleiding zal hij als predikant bevestigd worden.
Klement is getrouwd met Monda. Het echtpaar heeft één kind. Zij wonen in Delvinë.

Het werk van ZGG in Albanië is gericht op gemeentevorming. Naast Delvinë ontstaan er kleine zendingsgemeenten in Tepelenë en Durrës. Inmiddels is besloten om ook in Paskuqan, ten noorden van Tirana een nieuwe zendingspost te starten.
Het besluit om Klement Rizallaraj toe te laten tot de opleiding en hem, zo de Heere het geeft, later te bevestigen tot predikant is een mijlpaal. Het doel van het zendingswerk door ons kerkverband in Albanië is dat er zelfstandige gemeenten ontstaan die gefundeerd zijn op Gods Woord, met een prediking in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften. We hopen dat het toelaten van deze broeder daaraan zal bijdragen.

Klement Rizallaraj met zijn vrouw Monda