Truus Verweij uitgezonden naar Ecuador

25 augustus – Apeldoorn

De uitzenddienst van Truus Verweij heeft gisteravond in Apeldoorn plaatsgevonden. Omringd door ouders, naaste familie, vrienden en bekenden, gemeenteleden en ZGG-betrokkenen verbond Truus zich met haar ja-woord aan haar taak als begeleider van het vrouwenwerk in de vier zendingsgemeenten in Ecuador. Bij de uitzending haalde ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het deputaatschap, Romeinen 16 vers 12 aan. Paulus laat vrouwen groeten die zich bijzonder inzetten in de gemeente. Truus mag vrouwen toerusten voor hun bijdrage in de zendingskerken. Een belangrijke taak, waarvoor Gods Woord de richting geeft. 

Voordat de uitzending werd verricht, ging ds. R.A.M. Visser, predikant van de gereformeerde gemeente in Apeldoorn, voor in een preek over Psalm 125 vers 2. Pelgrims zongen dit lied op weg naar de grote feesten in Jeruzalem. De stad, gelegen op de berg Sion, werd omringd door andere bergtoppen, verder dan het oog kon zien. Ds. Visser vatte de preek samen in het thema Het lied van Gods bescherming. Hij stond stil bij de aard van deze bescherming, en vervolgens bij de duur van deze bescherming.
Zoals de bergen rondom Sion gelegen zijn, of je ze nu ziet of niet, zo ís God beschermend rondom Zijn volk. Het zicht daarop wordt soms belemmerd door omstandigheden, tegenwerking en verdriet, maar toch blijft deze bescherming staan. De dichter ziet het voor ogen, in het heden, maar ook 'tot in der eeuwigheid'. Met deze woorden omspant hij alle plaatsen en alle tijden. De bescherming is immers gefundeerd op het offer van Christus. En zo mag Truus, als de pelgrims weleer, zingend op reis. 

Na de uitzenddienst was er gelegenheid om afscheid van Truus te nemen. Zij hoopt op donderdag 26 augustus naar Ecuador af te reizen.

De audio-opname van de uitzenddienst is hier terug te luisteren.