Hanneke van der Blonk uitgezonden naar Guinee

6 maart – Woerden

Op dinsdag 5 maart 2019 is Hanneke van der Blonk uitgezonden als vrouwen-, jeugd- en alfabetiseringswerker naar Coliah in Guinee. Ds. A. Schot, predikant van de gemeente van Nunspeet waar Hanneke toe behoort, bediende het Woord uit Jesaja 43: 6: Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde. Het thema van de prediking was ‘God vergadert Zijn volk’, onderverdeeld in vier gedachten. 1) Door Zijn machtswoord 2) Ondanks de tegenstand 3) Naar Zijn eigendomsrecht 4) Over de gehele wereld.

De uitzending werd verricht door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter van het deputaatschap voor de zending. Hij sprak Hanneke toe naar aanleiding van Spreuken 16: 20. Ook bracht hij de groeten over van het team in Guinee, dat Hanneke hartelijk welkom heette.

Op 7 maart zal Hanneke naar Guinee vertrekken. Ze zal zich voorlopig bezighouden met taalstudie.