Verandering zendingswerk Ecuador

12 juli – Woerden

Per 1 oktober 2021 beëindigt evangelist Peter Fris, uitgezonden naar Ecuador, zijn werkzaamheden als evangelist in de zendingsgemeente El Camino in Quevedo. Dit houdt verband met zijn besluit om een beroep te aanvaarden dat door een andere gemeente in dezelfde stad op hem is uitgebracht. In goed overleg worden werkzaamheden en verantwoordelijkheden overgenomen door het zendingsteam en lokale werkers.

Het kerkgebouw van El Camino in Quevedo, Ecuador