Verslag Generale Synode en conferentie GJRP Papoea

21 oktober – Sentani, Papoea

Vanmorgen vroeg zijn de afgevaardigden van Zending en Buitenlandse Kerken vertrokken uit Hubliki. Ds. H.J. Agteresch, ds. L. Blok en P. Eikelboom hebben daar de Generale Synode van de GJRP en een gezamenlijke conferentie bijgewoond.

De bezoekers zijn afgelopen maandag hartelijk verwelkomd bij aankomst in Hubliki. De organiserende classis heeft zich veel moeite getroost om het gastenverblijf op te knappen. Het is vooral fijn om bekenden te ontmoeten.
Op maandagavond vindt de verkiezing van het moderamen van de synode plaats. Ds. T. Kepno wordt gekozen tot voorzitter. Bij deze verkiezingen speelt altijd mee dat men de verschillende stammen zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd wil zien. Overigens valt het bij de vergaderingen op hoe correct, ter zake en bekwaam men onderwerpen behandelt. Het is goed om te zien hoe de GJRP volgens de Bijbel wil handelen en hoe tegelijkertijd de context van Papoea invloed heeft.


Ds. Peres Nekwek opent de conferentie.

De synode vraagt de Nederlandse gasten hoe Nederland omgaat met het onderhouden van emerituspredikanten, hun weduwen en minderjarige kinderen. De synode besluit deze zaak eerst terug te leggen bij de twee particuliere synodes. Een andere kwestie die aandacht vraagt zijn de landingsstrips. De synode concludeert dat de kerk zelf initiatief moet nemen voor nieuwe landingsstrips. Het ondersteunen en onderhouden van evangelisten op afgelegen posten komt diverse malen terug in de besprekingen.
Ook wordt gerapporteerd dat in 2018 een verzoeningsceremonie heeft plaatsgevonden tussen Nipsan en het Yalimo gebied. In Nipsan zijn in 1974 door bewoners van een nabijgelegen dorp 14 evangelisten en gezinsleden vermoord. Nu is er verzoening gekomen. Aangrijpend om dat zo te lezen in een synoderapport.

Tijdens de conferentie die in de synodeweek is georganiseerd, houden ds. Blok en ds. Agteresch beide een korte lezing over het ontstaan, gebruik en nut van de Heidelbergse Catechismus. Zij leggen daarbij onder andere nadruk op het geestelijke nut van inhoud, onderwijs en prediking van de Heidelberger. Hun bijdrage maakt allerlei vragen los, ook praktische: 'Hoe lang preekt u over de gehele Heidelbergse Catechismus?' 'Hoe ga je om met de verschillende leeftijdsgroepen?' 'Welke rol speelt de Catechismus in evangelisatiewerk?'
Ds. Kepno houdt een lezing over financiën en de kerk. De afgevaardigden van ZGG krijgen allerlei vragen over hoe de zendingsorganisatie aan middelen voor het zendingswerk komt. Het is goed om dan te kunnen wijzen op de inzet van heel veel gemeenteleden, zendingscommissies en vrouwenverenigingen, maar ook van kinderen en jongeren in allerlei activiteiten.


Ds. L. Blok houdt een lezing tijdens de gezamenlijke conferentie op het terrein van de kerk in Hubliki.

Op vrijdagmorgen landt door een gat in het wolkendek een klein vliegtuigje. De Nederlandse bezoekers worden opgehaald en weer naar de kust gebracht. De synode van de GJRP zal nog langer nodig hebben om te vergaderen. 

Het zijn intensieve dagen voor de bezoekers van de synode. Rond acht uur in de morgen beginnen de activiteiten, die gerust tot ’s avonds laat kunnen duren. Ook van Dick Kroneman, die alles vertaalt, wordt veel gevraagd tijdens dit bezoek. Omdat hij al 34 jaar op Papoea woont, is hij bekend met de kerk en de mensen en kan hij voor de bezoekers vaak de (culturele) achtergrond van besprekingen toelichten. Omgekeerd doet hij hetzelfde richting de GJRP, zodat misverstanden voorkomen worden.

Het bijwonen van de Generale Synode van de zusterkerken op Papoea is onderdeel van het onderhouden van de relatie die er ligt. Het is ook een mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te spiegelen. Bij alle contacten die er zijn en bij alle verschillen en overeenkomsten blijkt telkens weer dat Gods zorg voor Zijn kerk onmisbaar is.