Verslag Zeeuwse en Flakkeese zendingsmiddag

14 november – Woerden

Leren lezen is belangrijk. Een jonge vrouw uit de arme kaste in India krijgt de kans om lezen te leren. Haar man geeft haar het Lukasevangelie cadeau. Ze leest de bijbelverhalen en vertelt die door aan haar man en anderen. Als een zendeling op doorreis in het dorp komt, wordt hij verrast door het feit dat er bijbelverhalen bekend zijn! Hij wordt de uitlegger van het Evangelie.
Hierover vertelt Matthijs den Braber een verhaal tijdens de zestigste Zeeuwse zendingsmiddag afgelopen zaterdag 12 november in de Sionkerk in Goes.

Ds. J.B. Zippro opent de middag vanuit Mattheüs 13, waarin Jezus de gelijkenis vertelt van het visnet. Daarin worden goede en kwade (onreine) vissen gevangen. Wat een wonder dat het mogelijk is om een goede vis onder het visnet te worden. Het is voor ieder mens op de wereld onmisbaar nodig om deze verandering door te maken.

Kinderen van de dr. A. Comrieschool in Kruiningen maken daarna op een creatieve manier de opbrengst van het opgehaalde oud papier bekend: € 233.787,83. Ds. Zippro is ervan onder de indruk. Hij bedankt iedereen hartelijk die aan dit resultaat heeft bijgedragen. Hij noemt daarbij het ophalen van het oud papier, maar ook de inzet van de vrijwilligers in de kringloopwinkels Ramsjburg (Middelburg) en Goed en Gebruikt (Goes), evenals de inzameling van oude metalen. Daarna kondigt hij het nieuwe doel voor het oude papier aan: zendingswerk in gesloten gebieden.

ZGG-directeur P. Eikelboom spreekt over het werken in gesloten gebieden. Op dit moment wonen en werken daar 1 op de 5 van de door ZGG uitgezonden zendelingen. Hoewel hun namen en gezichten niet bekend zijn, hebben zij het dagelijkse gebed van kinderen, jongeren en volwassenen nodig. De druk waaronder zij werken is soms groot. De Heere hoort de gebeden van het thuisfront en zorgt voor hen die in Zijn wijngaard werken, ook in gesloten landen. Als zij gedwongen worden een land te verlaten, is dat moeilijk. Maar de Heere Jezus verlaat dan het voor hen gesloten land niet. 'En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.'