Voorjaarsactie 2022 van start

4 maart – Woerden

De Voorjaarsactie van ZGG is gestart! Dit jaar is het thema van de actie Van Genesis tot Openbaring: Bijbel in de Una-taal. In 1988 vertrokken Dick en Margreet Kroneman naar Papoea om het bijbelvertaalwerk in de Una-taal te starten. Twintig jaar later was het Nieuwe Testament geheel vertaald en werd de gedrukte versie aan de Una-bevolking overhandigd. Inmiddels is ook het Oude Testament geheel vertaald. Momenteel wordt gewerkt aan het drukken van de volledige Bijbel in het Una.

Deze Voorjaarsactie is dus meteen een mijlpaal voor Dick en Margreet Kroneman en voor ZGG. Een lange periode Una-vertaalwerk wordt bekroond. Het is de bedoeling om deze zomer de volledige Bijbel te overhandigen aan de Una-sprekers.

De komende weken kunt u meer informatie rond het thema verwachten op de homepagina van onze website en in de social media. Waar praten we eigenlijk over, als we het over bijbelvertaalwerk hebben? Wat denkt de Una-vertaler als hij bezig is met Gods Woord in zijn moedertaal? Het mooie is dat stilstaan bij bijbelvertaalwerk als vanzelf doet stilstaan bij onze beschikking over de Bijbel in het Nederlands. 

Bekijk hier de aftrap van de Voorjaarsactie om vast wat meer informatie te krijgen. U vindt er ook verschillende mogelijkheden om een gift voor deze actie over te maken.