ZGG beroept ds. H. Brons

16 december – Woerden

Op verzoek van ZGG heeft de kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Meliskerke een beroep uitgebracht op ds. H. Brons om uit te gaan als zendingspredikant naar Ecuador en daar het zendingswerk te dienen. Als dit beroep mag worden aangenomen wordt ds. Brons predikant van de zendingsgemeente El Amparo in Guayaquil en mag hij naast deze gemeente ook de andere gemeenten in Ecuador dienen in prediking, sacramentsbediening en theologische toerusting.We zien er naar uit dat de Heere Zijn zegen over dit beroep geeft en de weg van ds. Brons naar Ecuador leidt.