ZGG beroept kandidaat G.P. van Nieuw Amerongen

19 juni – Woerden

Op verzoek van ZGG heeft de kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Gouda een beroep uitgebracht op kandidaat G.P. van Nieuw Amerongen om uit te gaan als zendingspredikant naar Ecuador en daar het zendingswerk te dienen. Als dit beroep mag worden aangenomen wordt Van Nieuw Amerongen predikant van de zendingsgemeente El Amparo in Guayaquil en mag hij naast deze gemeente ook de andere gemeenten in Ecuador dienen in prediking, sacramentsbediening en theologische toerusting.We zien er naar uit dat de Heere Zijn zegen over dit beroep geeft en de weg van kandidaat Van Nieuw Amerongen naar Ecuador leidt.