ZGG zoekt nieuwe voorlichter

12 augustus – Woerden

Op het zendingsbureau ontstaat een vacature vanwege het vertrek van Just van Toor. ZGG is daarom op zoek naar een nieuwe voorlichter. De vacaturetekst staat inmiddels online (klik hier); de advertentie verschijnt zaterdag 15 augustus in het RD en donderdag 20 augustus in de Saambinder. We hopen dat de werving ertoe leidt dat deze functie op het zendingsbureau weer vervuld wordt en dat ZGG ook in de toekomst het thuisfront kan blijven dienen met actuele informatie over het zendingswerk op de velden.