Ondernemers

Kerkelijk zendingswerk wordt gesteund door de gemeenten op het thuisfront. Door acties van commissies of verenigingen die binnen deze gemeenten actief zijn, wordt ook geld bijeengebracht voor het zendingswerk. Zo dragen de gemeenten verantwoordelijkheid voor het werk dat namens hen gebeurt.

Er zijn binnen onze gemeenten ook veel ondernemers te vinden. We zijn blij dat zij graag een bijdrage leveren aan ons werk. Zo zijn er ondernemers die jaarlijks een gift overmaken ten behoeve van het werk. Andere ondernemers sponsoren activiteiten of stellen gratis goederen of diensten beschikbaar voor fondsenwervende activiteiten.

Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) is een door de belastingdienst erkende ANBI. ZGG valt onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Gemeenten. Dat maakt het ook voor ondernemers belastingtechnisch extra interessant om het werk te steunen.

Wilt u vrijblijvend met ons nadenken over uw steun aan het zendingswerk? Neem dan contact op met onze relatiebeheerder Lennard Elenbaas. Hij komt graag naar u toe!