Leespreek over de gelijkenis van het zuurdesem

Preek over Mattheüs 13:33 van ds. L. Blok


Zingen: Psalm 67:1 en 2
Lezen: Mattheüs 13:10-35
Zingen: Psalm 22:14 en 15
Zingen: Psalm 138:4
Zingen: Gebed des Heeren:3

Deze preek is eerder verschenen in de prekenbundel Tot de voleinding der wereld (2011)

Downloads

Klik hieronder om de gehele preek te downloaden

  • Bestand downloaden