Christelijke publicaties

Het onderzoeken van Gods Woord geeft aanwijzingen voor een christelijk leven. In Albanië is daarnaast ook behoefte aan christelijke lectuur op het gebied van huisgodsdienst, christelijk leven, praktische theologie, kinderboeken etcetera. ZGG stelt graag budget beschikbaar om in deze behoefte te voorzien. Hiermee worden leden van de zendingsgemeente gevormd en toegerust, maar kunnen ook andere christenen met een gereformeerde achtergrond gesteund worden.

Binnen dit budget valt onder meer het in de lucht houden van een website waarop veel vertaalde lectuur beschikbaar is. Bekijk hier de Albanese website.
Met behulp van een vertaalteam wordt in Albanië gewerkt aan het vertalen van Nederlands- of Engelstalige christelijke boeken. Dit jaar gaat het om De Heilige Oorlog, een boek over de Heilige Doop, een boek over het doopsformulier. Ook wordt gewerkt aan een Grieks-Albanees bijbels woordenboek. Daarnaast loopt al geruime tijd een groot vertaalproject, namelijk de gehele bijbelverklaring van Matthew Henry.
Het vertaalteam, de vormgeving en het drukken van de vertaalde lectuur brengen flinke kosten met zich mee. De begroting zet er € 75.000 voor opzij. Alhoewel een deel van deze kosten wordt terugverdiend door de verkoop van boeken komt het merendeel toch voor rekening van ZGG.

Nog nodig voor dit project: € 72000

Opgehaald: 4%/€ 3000

Totaal nodig voor project: € 75000

Steun project