Christelijke publicaties

Het onderzoeken van Gods Woord geeft aanwijzingen voor een christelijk leven. In Albanië is daarnaast ook behoefte aan christelijke lectuur op het gebied van huisgodsdienst, christelijk leven, praktische theologie, kinderboeken etcetera. ZGG stelt graag budget beschikbaar om in deze behoefte te voorzien. Hiermee worden leden van de zendingsgemeente gevormd en toegerust, maar kunnen ook andere christenen met een gereformeerde achtergrond gesteund worden.

Binnen dit werk valt onder meer het in de lucht houden van een website waarop veel vertaalde lectuur beschikbaar is. Bekijk hier de Albanese website. Hiervoor is € 2.250 begroot.

Met behulp van een vertaalteam wordt in Albanië gewerkt aan het vertalen van anderstalige christelijke lectuur. Inmiddels is gestart met de vertaling en publicatie van de Institutie van Johannes Calvijn. Ook wordt gewerkt aan een Bijbel met uitleg in het Albanees en een eenvoudig Bijbelcommentaar voor gemeenteleden. Daarnaast verschijnen twee nieuwe kinderboeken en twee boeken voor jongeren. In totaal is voor deze kleinere vertaalprojecten € 40.000 begroot.

Alhoewel een deel van deze kosten wordt terugverdiend door de verkoop van boeken komt het merendeel toch voor rekening van ZGG.

Nog nodig voor dit project: € 42250

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 42250

Steun project