Christelijke publicaties

Het onderzoeken van Gods Woord geeft aanwijzingen voor een christelijk leven. In Albanië is daarnaast ook behoefte aan christelijke lectuur op het gebied van huisgodsdienst, christelijk leven, praktische theologie, kinderboeken etcetera. ZGG stelt graag budget beschikbaar om in deze behoefte te voorzien. Hiermee worden leden van de zendingsgemeente gevormd en toegerust, maar kunnen ook andere christenen met een gereformeerde achtergrond gesteund worden.

Binnen dit werk valt onder meer het in de lucht houden van een website waarop veel vertaalde lectuur beschikbaar is. Bekijk hier de Albanese website. Hiervoor is € 1.650 begroot.

Met behulp van een vertaalteam wordt in Albanië gewerkt aan het vertalen van Nederlands- of Engelstalige christelijke boeken. Nog steeds wordt gewerkt aan De Heilige Oorlog. Er staat ook een boek van Octavius Winslow, Morgengedachten, op de planning. Daarnaast verschijnen bijvoorbeeld enkele nieuwe kinderboeken. In totaal is voor deze kleinere vertaalprojecten € 31.000 begroot.

Het enorme project van het vertalen van de gehele bijbelverklaring van Matthew Henry vordert gestaag. Dit jaar staat het drukwerk op het programma. Hiervoor is € 80.000 gerekend.

Alhoewel een deel van deze kosten wordt terugverdiend door de verkoop van boeken komt het merendeel toch voor rekening van ZGG.

Nog nodig voor dit project: € 112650

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 112650

Steun project