Gemeenteopbouw

Op drie plaatsen in Albanië zijn zendingsgemeenten in opbouw: Delvinë, Durrës en Tepelenë. Alle drie de gemeenten beschikken over een ruimte waarin activiteiten en samenkomsten belegd kunnen worden. Deze ruimte wordt in principe gehuurd. Soms komen er extra kosten bij voor onderhoud en natuurlijk voor het gebruik van water en elektriciteit.

De activiteiten die in de zendingsgemeenten worden opgezet, brengen kosten met zich mee. Zoveel als mogelijk is, dragen bezoekers en gemeenteleden bij aan die kosten. Maar dit is nog niet toereikend. ZGG zorgt voor het ontbrekende budget.

Vanuit de gemeente wordt vanzelfsprekend ook diaconaat verricht. Een christelijke gemeente heeft immers oog voor de nood van de naaste. Hoewel gemeenteleden ook hieraan een eigen bijdrage geven, vult ZGG waar nodig de diaconale fondsen van de zendingsgemeenten aan.

Voor al de genoemde zaken is in de gemeente van Delvinë € 6.950 begroot. In Durrës gaat het om € 4.250. In Tepelenë is € 3.150 gebudgetteerd. 
Het is de bedoeling om in 2024 ook te starten met zendingswerk in Paskuqan. Op de begroting is € 2.700 opgenomen voor verwachte kosten in deze plaats.

Het werk in de gemeenten dat door evangelisten wordt gedaan, krijgt af en toe ondersteuning van lokale predikanten met een gereformeerde achtergrond. De (reis)kosten die hierbij komen kijken, worden uiteraard door ZGG gedekt.
Daarbij krijgt het zendingsteam ondersteuning van evangelisatiemedewerkers, waarvan er een nog in opleiding is tot evangelist. Om dit mogelijk te maken, draagt ZGG de personeelskosten, waardoor de samenwerking ook een officieel karakter krijgt. Voor Delvinë gaat het om € 35.000, voor Durrës om € 9.400, voor Tepelenë om € 12.200, voor Paskuqan € 4.450.

Enkele projecten worden bovenlokaal geregeld, dat wil zeggen dat ze voor alle drie de gemeenten worden ondernomen. Dit jaar gaat het om activiteiten rond revisie van de Albanese bijbelvertaling (€ 6.000) en het organiseren van gezinskampen (€ 9.000). Daarnaast is er een diaconaal noodfonds beschikbaar, waarvoor € 5.000 is begroot.

Nog nodig voor dit project: € 98100

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 98100

Steun project