Gemeenteopbouw

Op drie plaatsen in Albanië zijn zendingsgemeenten in opbouw: Delvinë, Durrës en Tepelenë. Alle drie de gemeenten beschikken over een ruimte waarin activiteiten en samenkomsten belegd kunnen worden. Deze ruimte wordt in principe gehuurd. Soms komen er extra kosten bij voor onderhoud en natuurlijk voor het gebruik van water en elektriciteit.

De activiteiten die in de zendingsgemeenten worden opgezet, brengen kosten met zich mee. Zoveel als mogelijk is, dragen bezoekers en gemeenteleden bij aan die kosten. Maar dit is nog niet toereikend. ZGG zorgt voor het ontbrekende budget.

Vanuit de gemeente wordt vanzelfsprekend ook diaconaat verricht. Een christelijke gemeente heeft immers oog voor de nood van de naaste. Hoewel gemeenteleden ook hieraan een eigen bijdrage geven, vult ZGG waar nodig de diaconale fondsen van de zendingsgemeenten aan.

Het werk in de gemeenten dat door evangelisten wordt gedaan, krijgt af en toe ondersteuning van lokale predikanten met een gereformeerde achtergrond. De (reis)kosten die hierbij komen kijken, worden uiteraard door ZGG gedekt.

Voor al de genoemde zaken is in de gemeente van Delvinë € 7.100 begroot. In Durrës gaat het om € 8.300. In Tepelenë is € 4.800 budget opzij gezet.

Nog nodig voor dit project: € 19146

Opgehaald: 5,22%/€ 1054

Totaal nodig voor project: € 20200

Steun project