Kinderen en jongeren

In alle drie de zendingsgemeenten in Albanië is speciale aandacht voor kinderen en jongeren. De kinder- en jeugdwerkers zijn in het bijzonder daarvoor aangenomen. Dit past ook in het proces van gemeenteopbouw waar veel werk in Albanië op gericht is. Het werk dat in 2024 in Paskuqan staat te beginnen, zal ook wat activiteiten onder kinderen en jongeren met zich meebrengen.

In het schoolseizoen is wekelijks sprake van een bijeenkomst met kinderen en met jongeren, zowel in Delvinë en Tepelenë als in Durrës. De kinderen horen een bijbelverhaal en gaan iets met elkaar knutselen of doen een spelletje. De jongeren gaan vanuit de Bijbel met elkaar in gesprek, of lezen een waardevol vertaald boek. Ook zij houden nog van knutselen of een spelletje, en spannen zich in om eventuele prijsjes te bemachtigen.

Naast de wekelijkse bijeenkomsten organiseert het zendingsteam ook jaarlijks een dagkamp of excursie voor kinderen en een excursie voor jongeren. Tijdens dit (meerdaagse) kamp is in alle rust gelegenheid om Gods Woord te overdenken en te bespreken. Tegelijkertijd dragen de kampen bij aan onderlinge verbondenheid, die positieve invloed kan hebben op de aantrekkingskracht van de club.

De kosten voor het kinder- en jeugdwerk in Albanië zijn in 2024 begroot op € 4.200.

Nog nodig voor dit project: € 3700

Opgehaald: 11,9%/€ 500

Totaal nodig voor project: € 4200

Steun project