Toerusting en onderwijs

In Durrës heeft de theologisch toeruster een Bijbelschool opgezet. Dit biedt kansen om betrokken gemeenteleden uit de drie zendingsgemeenten bijbels en theologisch onderwijs te geven, ook met het oog op kadervorming rond de ambten in de gemeente.
De Bijbelschool is niet alleen bedoeld voor leden uit de zendingsgemeenten. Ook andere geïnteresseerde christenen kunnen hier modules volgen.

Voor goed onderwijs is de huur van een eigen ruimte noodzakelijk, evenals het ontwikkelen, vertalen of aankopen van geschikte lesmaterialen. De huurkosten zijn dit jaar begroot op € 2.700, de overige kosten bedragen naar schatting ruim € 14.000.

Veel materialen zijn nodig voor dit werk. Het gaat om schrijfmaterialen, kopieerkosten van leesmateriaal, promotieartikelen en T-shirts voor de deelnemers, maar ook om iets te eten en te drinken. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen hun tijd besteden aan leren lezen en schrijven in een land waar het primaire levensonderhoud veel inspanning kost.

Nog nodig voor dit project: € 16450

Opgehaald: 1,5%/€ 250

Totaal nodig voor project: € 16700

Steun project