Toerusting en onderwijs

In Durrës is een Bijbelschool opgezet. Dit biedt kansen om betrokken gemeenteleden uit de drie zendingsgemeenten bijbels en gereformeerd theologisch onderwijs te geven, ook met het oog op kadervorming rond de ambten in de gemeente.
De Bijbelschool is niet alleen bedoeld voor leden uit de zendingsgemeenten. Ook andere geïnteresseerde christenen kunnen hier een opleiding of losse modules volgen.

Voor goed onderwijs is de huur van een eigen ruimte noodzakelijk, evenals het ontwikkelen, vertalen of aankopen van geschikte lesmaterialen. De huurkosten zijn dit jaar begroot op € 4.400, de overige kosten bedragen naar schatting zo'n € 24.750.

Nog nodig voor dit project: € 28650

Opgehaald: 1,72%/€ 500

Totaal nodig voor project: € 29150

Steun project