Werk onder volwassenen

In de gemeente van Delvinë, Durrës en Tepelenë krijgt vrouwenwerk nadrukkelijk de aandacht. In de Albanese cultuur is het belangrijk dat vrouwen elkaar ontmoeten rond Gods Woord. Dat gebeurt soms in het kerkgebouw, soms op ontspannen manier door een picknick in de natuur of een uitstapje.

Ook de mannen in de gemeenten zijn een speciale doelgroep voor het werk. De scheiding tussen de vrouwen- en mannenwereld die in Albanië zichtbaar is, heeft ook invloed op de omgang met elkaar in de kerk. Daarom worden aparte bijeenkomsten voor mannen georganiseerd. De mannen uit de gemeente worden daar toegerust vanuit het Woord om hun plaats in de gemeente in te nemen. Af en toe wordt ook een ontspannende activiteit ondernomen om de onderlinge band te versterken.

In 2024 is € 3.900 begroot voor deze activiteiten.

Nog nodig voor dit project: € 3900

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 3900

Steun project