Zendingswerkers

De uitgezonden zendingswerkers naar Albanië zijn in dienst bij ZGG. Hun dienstverband kent bijzondere arbeidsvoorwaarden vanwege hun noodzakelijke verblijf in het buitenland. Dat levert jaarlijks een aantal posten op de ZGG-begroting op.

Wonen en leven
Zendingswerkers (en hun gezinnen) wonen in gehuurde huizen. Vanwege beperkte isolatie kost het in de winter de nodige brandstof om het huis warm te krijgen. Voor het verblijf in Albanië moeten ook dit jaar visa en vergunningen worden aangevraagd. Het vraagt van de zendingswerkers soms veel geduld om dit geregeld te krijgen. ZGG begroot € 44.000 om alle zendingswerkers in Albanië te laten wonen.

Reizen
Om in Albanië zendingswerk en onderwijs van de kinderen mogelijk te maken, worden heel wat kilometers afgelegd. Bovenplaatselijk werk, vergaderingen, cursussen en schoolgang kunnen niet zonder binnenlandse reisbewegingen. Daarnaast komen ook dit jaar werkers met verlof naar Nederland. De reiskosten in 2024 zijn begroot op € 21.000.

Toerusting team
Een zendingsteam heeft 'onderhoud' nodig. Verschillende werkers blijven bezig met taalstudie. Daarnaast volgen ze conferenties of seminars in het kader van deskundigheidsbevordering of contact met andere Albanese kerken. Ook houden ze met elkaar een retreat, om elkaar te ontmoeten, bezinnend bezig te zijn en ook te ontspannen. Voor deze activiteiten is € 13.000 begroot. 

Onderwijs zendingskinderen
De missionkids in Albanië krijgen onderwijs op een internationale christelijke school of op hun eigen zendingsschooltje. Dit brengt de nodige kosten met zich mee, hetzij schoolgeld, hetzij de materialen van de Wereldschool en alles wat nodig is om een mini-schooltje in stand te houden. Op de begroting bedraagt deze post € 16.000.

Nog nodig voor dit project: € 94000

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 94000

Steun project