Zendingswerkers

De uitgezonden zendingswerkers naar Albanië zijn in dienst bij ZGG. Hun dienstverband kent bijzondere arbeidsvoorwaarden vanwege hun noodzakelijke verblijf in het buitenland. Dat levert jaarlijks een aantal posten op de ZGG-begroting op.

Wonen en leven
Zendingswerkers (en hun gezinnen) wonen in gehuurde huizen. Vanwege beperkte isolatie kost het in de winter de nodige brandstof om het huis warm te krijgen. Voor het verblijf in Albanië moeten ook dit jaar visa en vergunningen worden aangevraagd. Het vraagt van de zendingswerkers soms veel geduld om dit geregeld te krijgen. ZGG begroot € 22.000 om alle zendingswerkers in Albanië te laten wonen.

Reizen
Om in Albanië zendingswerk en onderwijs van de kinderen mogelijk te maken, worden heel wat kilometers afgelegd. Bovenplaatselijk werk, vergaderingen, cursussen en schoolgang kunnen niet zonder binnenlandse reisbewegingen. Daarnaast komen ook dit jaar werkers met verlof naar Nederland. De reiskosten in 2022 zijn begroot op € 14.000, de verlofkosten bedragen naar schatting € 2.400.

Albanese werkers
Het zendingswerk in Albanië wordt niet alleen door ZGG-werkers gedaan. Het zendingsteam krijgt ondersteuning van evangelisatiemedewerkers, waarvan er twee in opleiding zijn tot evangelist. Om dit mogelijk te maken, draagt ZGG de personeelskosten, waardoor de samenwerking ook een officieel karakter krijgt. Hiervoor is € 28.000 gebudgetteerd.

Nog nodig voor dit project: € 61915

Opgehaald: 6,75%/€ 4485

Totaal nodig voor project: € 66400

Steun project