Christelijke publicaties


Het onderzoeken van Gods Woord geeft aanwijzingen voor een christelijk leven. In Ecuador is daarnaast ook behoefte aan christelijke lectuur op het gebied van huisgodsdienst, christelijk leven, praktische theologie etcetera. ZGG stelt graag budget beschikbaar om in deze behoefte te voorzien. Hiermee worden leden van de zendingsgemeente gevormd en toegerust, maar kunnen ook andere christenen met een gereformeerde achtergrond gesteund worden.

Dit jaar wordt een vertaling van The only comfort van ds. C. Sonnevelt in het Spaans uitgebracht: preekschetsen bij de Heidelbergse Catechismus. Daarnaast is de serie Die eenvoudigen wijsheid leert vertaald en zullen de laatste deeltjes dit jaar gedrukt worden.

Het vertalen, de vormgeving en het drukken van de vertaalde lectuur brengen kosten met zich mee. De begroting zet er € 9.000 voor opzij. Alhoewel een deel van deze kosten wordt terugverdiend door de verkoop van boeken komt het merendeel toch voor rekening van ZGG.

Nog nodig voor dit project: € 4000

Opgehaald: 55,56%/€ 5000

Totaal nodig voor project: € 9000

Steun project