Evangelisatiewerk


Het zendingsteam in Ecuador ontwikkelt een evangelisatiekalender om uit te delen aan ieder die interesse heeft. De kalender is handig in gebruik, mooi vormgegeven en bevat teksten uit Gods Woord. Een toegankelijk middel om mensen die niet naar de kerk komen te bereiken met een cadeautje én de Bijbel. € 900 is begroot voor dit initiatief.

Nog nodig voor dit project: € 350

Opgehaald: 61,11%/€ 550

Totaal nodig voor project: € 900

Steun project