Gemeenteopbouw


De vier zendingsgemeenten in Ecuador bevinden zich in Guayaquil, Portoviejo, Machala en Quevedo. In de gemeenten wordt hard gewerkt aan de verdere opbouw tot een zelfstandige, christelijke gemeente. Veel activiteiten zijn herkenbaar in Nederland: zondagse diensten, catechese, zondagsschool, jeugdvereniging, vrouwenvereniging, gemeente-avonden. Ook is er oog voor diaconale nood onder gemeenteleden en in de wijk waarin de kerk gevestigd is.

De gemeenten zijn voldoende groot om hun activiteiten grotendeels zelf te bekostigen vanuit de opbrengst van de collecten in de zondagse diensten. Soms is op een bepaald punt wat extra geld nodig. Om die reden begroot ZGG € 11.000 voor gemeenteopbouw. De verdeling van dit bedrag over de gemeenten hangt af van de eigen begroting en mate van zelfstandigheid. De besteding van het geld wordt geheel aan de gemeente overgelaten.

Nog nodig voor dit project: € 4990

Opgehaald: 54,64%/€ 6010

Totaal nodig voor project: € 11000

Steun project