Gemeenteopbouw


De vier zendingsgemeenten in Ecuador bevinden zich in Guayaquil, Portoviejo, Machala en Quevedo. In de gemeenten wordt hard gewerkt aan de verdere opbouw tot een zelfstandige, christelijke gemeente. Veel activiteiten zijn herkenbaar in Nederland: zondagse diensten, catechese, zondagsschool, jeugdvereniging, vrouwenvereniging, gemeente-avonden. Ook is er oog voor diaconale nood onder gemeenteleden en in de wijk waarin de kerk gevestigd is.

De gemeenten zijn voldoende groot om hun activiteiten grotendeels zelf te bekostigen vanuit de opbrengst van de collecten in de zondagse diensten. Soms is op een bepaald punt wat extra geld nodig. Om die reden begroot ZGG € 14.000 voor gemeenteopbouw. De verdeling van dit bedrag over de gemeenten hangt af van de eigen begroting en mate van zelfstandigheid. De besteding van het geld wordt geheel aan de gemeente overgelaten.

In de plaats Manta wordt dit jaar gestart met zendingswerk. Al die kosten komen nog voor rekening van ZGG. Daar zijn ook kosten bij opgenomen voor een locatie om in bijeen te komen. Zolang er geen eigen kerkgebouw is, moet een ruimte worden gehuurd. Daarvoor is € 10.000 uitgetrokken.

Nog nodig voor dit project: € 24000

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 24000

Steun project