Kinderen en jongeren


De vier zendingsgemeenten in Ecuador hebben het kinder- en jeugdwerk geleidelijk aan opgenomen in het geheel van het gemeenteleven. Voor wekelijkse bijeenkomsten is geen speciaal budget beschikbaar; de kosten hiervoor zijn opgenomen in de begroting van de gemeenten zelf.

Om verdieping aan te brengen in het kinder- en jeugdwerk is een bovenplaatselijk begeleider van kinder- en jeugdwerk door ZGG benoemd. Zij belegt conferenties voor alle leidinggevenden in de vier gemeenten, om hen toe te rusten, te motiveren en nieuwe mogelijkheden aan te reiken. Het mooie hiervan is dat dit ook bijdraagt aan onderling contact tussen de vier gemeenten. Daarnaast biedt de begeleider van het kinder- en jeugdwerk ook plaatselijk cursussen aan.

Ook in 2024 wordt ingezet op (seksuele) weerbaarheid van kinderen en jongeren. In Ecuador is dit een groot aandachtspunt onder de jeugd in de zendingsgemeenten. Binnen dit project, dat bovenplaatselijk wordt georganiseerd en begeleid, krijgen kinderen en jongeren bijbelse én praktische punten aangereikt als het gaat over gezonde (seksuele) weerbaarheid.

De jongeren in de zendingsgemeenten in Ecuador hebben elk jaar de mogelijkheid om mee te gaan met een kamp. Tijdens deze (meerdaagse) uitstapjes is in alle rust gelegenheid om Gods Woord te overdenken en te bespreken. Tegelijkertijd dragen de kampen bij aan onderlinge verbondenheid, die positieve invloed kan hebben op de aantrekkingskracht van de club, en daarachter de kerk.

Al deze activiteiten voor kinderen en jongeren in Ecuador beslaan een post van € 13.600 op de begroting van ZGG.

Nog nodig voor dit project: € 12600

Opgehaald: 7,35%/€ 1000

Totaal nodig voor project: € 13600

Steun project