Toerusting en onderwijs


De theologisch toeruster in Ecuador houdt zich bezig met theologische verdieping voor leden in de vier zendingsgemeenten.

Het gaat om conferenties voor leden van de kerkenraad en de kerkcomités. Deze comités zijn nog geen kerkenraad, maar vormen een voorbereiding op de toekomstige kerkenraad. Daarnaast wordt aan beoogde ambtsdragers begeleiding-op-maat gegeven, ook wel ‘kadervorming’ genoemd. Voor deze activiteiten is € 4.800 begroot.

De theologisch toeruster geeft, met een aantal externe betrokkenen, opleiding aan twee predikanten. Dat is een intensief traject, waarvoor veel leermiddelen nodig zijn. Ook worden de mannen in opleiding voorzien van een tegemoetkoming in levensonderhoud. De begroting zet hier € 30.000 voor opzij. 

De toeruster organiseert ook cursussen theologische verdieping voor geïnteresseerde gemeenteleden in de vier zendingsgemeenten. Hier kan iedereen aan deelnemen die meer wil leren. Voor deze cursussen is lesmateriaal nodig. In de begroting is hier € 6.000 voor opgenomen.

Ten slotte worden bovenplaatselijke bijeenkomsten georganiseerd die buiten de genoemde vormen van theologische toerusting vallen. Dit zijn soms meerdaagse bijeenkomsten, inclusief overnachting, maar er valt bijvoorbeeld ook een gezamenlijke Reformatie-herdenking onder. Totale kosten hiervoor zijn begroot op € 12.000.

Nog nodig voor dit project: € 52800

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 52800

Steun project