Toerusting en onderwijs


De theologisch toeruster in Ecuador houdt zich bezig met theologische verdieping voor leden in de vier zendingsgemeenten.

Het gaat om conferenties voor leden van de kerkenraad en de kerkcomités. Deze comités zijn nog geen kerkenraad, maar vormen een voorbereiding op de toekomstige kerkenraad. Daarnaast wordt aan enkele beoogde ambtsdragers begeleiding-op-maat gegeven, ook wel ‘kadervorming’ genoemd. Voor deze activiteiten is € 3.000 begroot.

De toeruster organiseert ook cursussen theologische verdieping voor geïnteresseerde gemeenteleden in de vier zendingsgemeenten. Hier kan iedereen aan deelnemen die meer wil leren. Voor deze cursussen is lesmateriaal nodig. In de begroting is hier € 6.000 voor opgenomen.

Nog nodig voor dit project: € 8290

Opgehaald: 7,89%/€ 710

Totaal nodig voor project: € 9000

Steun project