Vrouwenwerk


De Ecuadoraanse zendingsgemeenten kennen veel vrouwelijke leden en bezoekers. Om die reden is door ZGG een bovenplaatselijk vrouwenwerker aangesteld. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met de begeleiding van het vrouwenwerk in de vier gemeenten. Dit jaar staat een conferentie op het programma voor de leidinggevenden van de vrouwenclubs. Daarnaast staat het thema gezondheid centraal op een vrouwendag in elke gemeente. Ten slotte wordt gewerkt aan het stimuleren van bijbellezen, zowel persoonlijk als met het gezin. Daarvoor is gericht materiaal nodig. Voor deze zaken is € 5.000 begroot.

Opgehaald: € 5000/€ 5000