Vrouwenwerk


De Ecuadoraanse zendingsgemeenten kennen veel vrouwelijke leden en bezoekers. Met ingang van 2022 is daarom een bovenplaatselijk vrouwenwerker aangesteld door ZGG. Zij gaat zich in het bijzonder bezighouden met de begeleiding van al het vrouwenwerk in de gemeente. Dit jaar zal het gaan om een voorzichtige opstart en het onderzoeken van mogelijkheden. Daarvoor is € 630 begroot.

Nog nodig voor dit project: € 370

Opgehaald: 41,27%/€ 260

Totaal nodig voor project: € 630

Steun project