Zendingswerkers


De uitgezonden zendingswerkers naar Ecuador zijn in dienst bij ZGG. Hun dienstverband kent bijzondere arbeidsvoorwaarden vanwege hun noodzakelijke verblijf in het buitenland. Dat levert jaarlijks een aantal posten op de ZGG-begroting op.

Wonen en leven
Zendingswerkers (en hun gezinnen) wonen in gehuurde huizen. Soms staan deze huizen in een beveiligde wijk, of zijn er veiligheidsmaatregelen nodig.
Voor het verblijf in Ecuador moeten ook meerdere visa en vergunningen worden aangevraagd. Zendingswerkers moeten vaak veel geduld opbrengen om dit geregeld te krijgen. En ZGG heeft een post op de begroting staan om het wonen en werken in Ecuador mogelijk te maken: € 78.000.

Reizen
Om zendingswerk en onderwijs van de kinderen mogelijk te maken, worden heel wat kilometers afgelegd door de werkers. Bovenplaatselijk werk, trainingen, cursussen, algemene ondersteuning en schoolgang kunnen niet zonder binnenlandse reisbewegingen. Naar schatting zal daar in 2023 € 53.000 mee gemoeid zijn. Daarnaast komen ook dit jaar werkers met verlof naar Nederland en wordt een gezin uitgezonden naar Ecuador. Al deze reiskosten zijn begroot op een bedrag van € 30.500.

Onderwijs
Zendingskinderen in Ecuador gaan veelal naar een plaatselijke school of worden begeleid door een onderwijsondersteuner. Hun (Nederlandstalige) onderwijs wordt gegeven met behulp van materialen en begeleiding van de Wereldschool. Dit instituut is gespecialiseerd in lesmateriaal voor Nederlandse kinderen in het buitenland. € 31.000 is voor 2023 voor het onderwijs van de kinderen begroot. ZGG hecht veel belang aan goed onderwijs voor missionkids. Als zij terugkeren naar Nederland moeten ze geen leerachterstand hebben opgelopen.

Ecuadoraanse werkers
Het zendingswerk in Ecuador wordt niet alleen door ZGG-werkers gedaan. De beweging richting zelfstandigheid van de zendingskerken heeft geleid tot een Ecuadoraanse evangelist in Quevedo en een Ecuadoraanse predikant in Guayaquil. Voor sacramentsbedieningen worden ook Ecuadoraanse gereformeerde predikanten uitgenodigd. Om dit alles mogelijk te maken, draagt ZGG met € 35.000 bij aan de salariëring en (reis)kosten van deze Ecuadoraanse werkers.

Nog nodig voor dit project: € 219800

Opgehaald: 3,38%/€ 7700

Totaal nodig voor project: € 227500

Steun project