Alfabetiseringswerk

In Guinee is sprake van lage geletterdheid. Naar schatting zo’n 40% van de bevolking (cijfers uit 2018) kan lezen en schrijven. Meer mannen dan vrouwen zijn gealfabetiseerd, vanwege het koranonderwijs dat vaak alleen aan jongens wordt gegeven. Maar koranonderwijs betekent niet vanzelfsprekend dat mannen hun eigen moedertaal ook kunnen lezen en schrijven.

Om de Bijbel in het Soso of Mogofin te verspreiden onder de bevolking is het nodig ook aandacht te hebben voor alfabetisering. Hoe zullen mensen Gods Woord lezen als hen die vaardigheid niet eigen is gemaakt? In de omgeving van Garama en Coliah wordt door ZGG bijgedragen aan lees- en schrijfonderwijs. Het onderwijs wordt alleen opgezet als er genoeg animo is binnen een dorp. De klassen bestaan uit mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden.

Veel materialen zijn nodig voor dit werk. Het gaat om schrijfmaterialen, kopieerkosten van leesmateriaal, promotieartikelen en T-shirts voor de deelnemers, maar ook om iets te eten en te drinken. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen hun tijd besteden aan leren lezen en schrijven in een land waar het primaire levensonderhoud veel inspanning kost.

Op de begroting is een post van € 5.100 opgenomen voor het alfabetiseringswerk in Guinee.

Nog nodig voor dit project: € 4100

Opgehaald: 19,61%/€ 1000

Totaal nodig voor project: € 5100

Steun project