Bijbelvertaalwerk

Onmisbaar voor zendingswerk is de Bijbel in de taal van het volk. In Guinee wordt daarom gewerkt aan de vertaling van Gods Woord in het Mogofin. Peter de Niet is begeleider van dit vertaalwerk.
De Mogofin zijn een bevolkingsgroep op het platteland in de omgeving van het dorp Garama. Met behulp van twee Mogofin-vertalers zijn inmiddels al meer dan tien bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament in het Mogofin uitgegeven. Al veel meer bijbelboeken zijn in een proefvertaling gereed. Het controlewerk voordat de teksten uitgegeven mogen worden, gaat gestaag voort en zal gaandeweg leiden tot meer gepubliceerde bijbelboeken.
Het vertalen van de Bijbel is werk van lange adem, waar meerdere mensen en (digitale) middelen bij worden ingezet. Dit jaar is een bedrag van € 6.500 begroot voor het vertaalwerk.

De Bijbel in de taal van het hart is alle inspanning waard. Hoe kan Gods Woord voor de Mogofin een lamp voor de voet en een licht op het pad zijn als de tekst niet instemt met de taal van het hart? De online campagne bij de ZGG Voorjaarsactie in 2021 geeft mooie inzichten bij deze gedachte: klik hier.

Nog nodig voor dit project: € 5500

Opgehaald: 15,38%/€ 1000

Totaal nodig voor project: € 6500

Steun project